انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر محمد علی صدرعاملی
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922124 (009821)
  نمابر:  ................  (009821)
  پست الکترونیک:  alisadr@rhc.ac.ir
 گروه آموزشی             داخلی قلب بزرگسالان
 مرتبه علمی              استاد
          آخرین مدرک  تحصیلی            فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی